Transportförare för en dag

Med lika delar fokus på kommunikation och kunskapsvalidering ville Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) ta fram verktyg för att locka nya medarbetare.

“Vi ville visa en ärlig bild av vad ett jobb inom transportsektorn innebär, och det tycker vi 360-filmerna på ett effektivt sätt gör. Samarbetet med IVAR Studios gick smidigt”
– Micaela Roslund, kommunikatör TYA

Resultatet blev studiebesök i Virtual Reality. De 13 besöken följer alla en vanlig arbetsdag hos olika yrken TYA representerar. Studiebesöken visar på den stora variation som finns i branschen. Som medpassagerare får vi åka allt från timmertransport till bärgningsbil.

Studiebesöken kan även användas vid validering av kunskap. De ger en ärlig bild av yrket, och ger chansen att studera arbetsmoment utförda av ett yrkessam chaufför. Utöver VR-filmer producerade vi även stillbilder och film.

Alla studiebesök går att hitta på TYAs hemsida, länkad här bredvid.


ClientTYA, Transportfackens yrkes- och ArbetsmiljönämndServicesStorytelling, 360-videoYear2019Linkwww.tya.se

Do you have an idea in mind?

Get in Touch

A clear plan for a new project or just an idea on a napkin?By submitting you are also agreeing to IVAR's Privacy Policy.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]